EkonMOD beef podrobný

Video približuje aktivity projektu Smartfarm, ktoré sa dotýkali nástrojov na optimalizáciu chovu dojčiacich kráv a získavania údajov z tohto systému chovu HD. Verziu EkonMOD beef s podrobnejším členením krmív a kategórií zvierat, môžete nájsť na odkaze: EkonMOD beef podrobnejší model

Táto aplikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti 313011W112, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

sk_SKSlovak