EkonMOD sheep

Pre zlepšenie ziskovosti chovu dojných oviec je potrebná exaktná analýza jednotlivých ekonomických parametrov a následne možnosť ich ovplyvňovania manažmentmi podnikov.
Reprodukčné parametre sú základným fundamentom ekonomiky chovu a podstatným spôsobom ovplyvňujú ziskovosť chovu dojných oviec. Poznanie a využívanie zákonitostí pôsobenia produkčných parametrov v jednotlivých fázach produkčného procesu vplýva na dosahované výsledky v prevádzkach chovu oviec. Užívateľ má možnosť modelovať scenáre ekonomických výsledkov chovu dojných oviec na základe významných reprodukčných a produkčných parametrov ako aj nákladových položiek a tak sledovať dopad svojich rozhodnutí na efektivitu výroby svojho podniku.

sk_SKSlovak