EkonMOD beef – emisie

Aplikácia EkonMOD beef – emisie vypočítava emisie amoniaku a skleníkových plynov: metánu a oxidu dusného v systéme chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka tzv. dojčiacich kráv. Kalkulátor pokrýva emisie, ktoré vznikajú v dôsledku bachorovej fermentácie krmív s vysokým obsahom vlákniny a emisie zo skladovania resp. nakladania s exkrementmi.

sk_SKSlovak