EkonMOD beef

Užívateľsky jednoduchá aplikácia pre optimalizáciu ekonomických výsledkov na základe produkčných a reprodukčných parametrov chovu. Užívateľ má možnosť samostatne vytvárať scenáre hospodárskeho výsledku, ktoré by v chove mohol dosiahnuť ovplyvnením uvedených parametrov ako aj modifikáciou cien vstupov do výroby napríklad cien krmív alebo pracovných nákladov. Údaj o hospodárskom výsledku sa nachádza na poslednej karte Náklady celkom dole. Na spodnom okraji zobrazenia každej karty sa taktiež nachádza tlačidlo na vytlačenie alebo uloženie zadaných parametrov vo vašom počítači – údaje sa nikde neodosielajú.

Táto aplikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti 313011W112, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

sk_SKSlovak