Platforma EkonMOD

Zdroj odborných informácií o systémoch chovu hospodárskych zvierat, digitalizácii a podnetoch na spoločnú spoluprácu.

Hovädzí dobytok
Ovce
Ošípané
sk_SKSlovak