EkonMOD beef podrobný

Verzia EkonMOD beef s podrobnejším členením krmív a kategórií zvierat. Prepojenie obratu stáda a ukazovateľov produkcie s výpočtom skleníkových plynov a amoniaku. Video s predstavením aplikácie ako aj širšieho kontextu je dostupné na odkaze: Video predstavenie „EkonMOD beef – podrobnejší model“

Táto aplikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti 313011W112, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

EkonMOD

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumný ústav živočíšnej výroby

Táto stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti 313011W112, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.