Hovädzí dobytok

Ekonomický kontext je v súčasnosti pre podniky s chovom hovädzieho dobytka (HD) veľmi nepriaznivý. Napriek kontinuálnemu zvyšovaniu úžitkovosti, najmä dojníc sa počet prvovýrobcov každoročne znižuje. Na druhej strane moderný spotrebiteľ smeruje svoje požiadavky na výrobu, ktorá bude mať zdokumentovaný vplyv na životné prostredie a zároveň systematicky zlepšuje životné podmienky zvierat.
Jedným zo spôsobov ako prispieť zlepšeniu ekonomickej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti mliekových fariem v SR je vytvorenie a prevádzkovanie v praxi uplatniteľného a nezávislého podporného nástroja pre chovateľov, a to z hľadiska optimálneho riadenia chovu v rámci individuálneho podniku. V rámci NPPC-VÚŽV Nitra je preto od roku 2015 vyvíjaná webová platforma na podporu rozhodovania pre chovateľov HD EkonMOD milk. Jej súčasťami sú samostatné moduly hodnotiace ekonomický a environmentálny rozmer konkrétneho chovu, vrátane modelovania dopadov manažérskych rozhodnutí. Zadávanie vstupov a následná automatická analýza chovateľských (produkčných a reprodukčných) ako aj environmentálnych ukazovateľov je vďaka priebežne upravovanému užívateľskému rozhraniu prístupná širokej škále používateľov, s minimom digitálnych zručností.

sk_SKSlovak