Ošípané

Produkcia bravčového mäsa má na Slovensku bohatú tradíciu. Spomedzi všetkých druhov mias má bravčové najvyššiu spotrebu na obyvateľa a rok (v roku 2021 to bolo na úrovni 39 kg). Plošný tlak na ekologizáciu produkcie a snaha o nahrádzanie živočíšnych bielkovín alternatívami je v rámci nielen EÚ evidentná. Producenti bravčového mäsa sú v rámci zvyšovania konkurencieschopnosti nútení na jednej strane zvyšovať parametre výkonnosti (reprodukčné i produkčné ukazovatele) a na strane druhej v tom istom čase znižovať negatívny vplyv produkcie mäsa na životné prostredie, najmä na zmenu klímy. V súčasnosti je dostupná aplikácia na výpočet emisií z chovu ošípaných dostupná dole. Na aktualizácii technického riešenia ekonomického kalkulátora – EkonMOD pigs pracujeme.

EkonMOD pigs – emisie

sk_SKSlovak