Ovce nedojené – emisie

Kalkulátor umožňuje vyhodnotiť produkciu metánu a oxidu dusného, ako aj amoniaku z dvoch zdrojov: anaeróbnej fermentácie, ktorá prebieha v bachore a zo skladovania, či manipulácie z exkrementmi tzv. hnojný manažment.

sk_SKSlovak