EkonMOD sheep – emisie

Aplikácia na výpočet produkcie sklenníkových plynov a amoniaku z chovu dojných oviec. Základom pre výpočet celkového množstva vyprodukovaných emisií v chove je určenie hodnoty emisného faktora daného zvieraťa ako množstva emitujúcich plynov za rok. V module sú nastavené počiatočné (defaultné) hodnoty skladovania exkrementov pre 100 ks chovaných bahníc a obvyklých zootechnických parametrov.

sk_SKSlovak